09127794763 mihan13@yahoo.com
مراقبت از سالمندان | مراقبت های زیستی – محیطی

مراقبت از سالمندان | مراقبت های زیستی – محیطی

سالمندی یک فرایند طبیعی است که با چالشهائی  منحصر بفرد برای تمام اقشار جامعه  روبرو می باشد .با پیشرفت تدریجی که درزمینه پزشکی سالمندی  در جهان  صورت گرفته  امید به زندگی هم افزایش یافته است. تخمین زده شده که تعداد افراد بالای 60 سال در سال 2015 به 1.2 تا 2 میلیارد...