09127794763 mihan13@yahoo.com

سلام

راهنمائی می خواهی تا خواب خوبی داشته باشی

پس خوب توجه کن و عمل کن

حسن سید موسوی

                                                                                                                        کارشناس ارشد روانشناسی

از شب قبل همه چیزرا آماده کن ،

کارها تو به صبح موکول نکن،

شب قبل از اینکه بخوابی یک سری کارهارا انجام بده  مثلا لباساتو مرتب کن هرچی لازم داری جمع و جور کن و . . .

اتاق خوابتو کا ملا تاریک کن

 لباس راحت بپوش

زمانی که خوابت می آید به بستر برو

قبل از خواب یک دوش بگیر ، استحمام کمک می کند به کیفیت خواب

برنامه خواب و بیداریت رو هم نظم بده  

شب به اندازه کافی استراحت کن و 7 تا 8 ساعت حتما بخواب  این میزان خواب ، انرژی و حس بهتری بعد بیدار شدن بهت میدهد

بعد بیدار شدن بوی گل باعث شنگولیت میشه

 

محققان می گویند  کسایی که صبح بعد از بیدارشدن گل و گلدون ببینن و بو کنن انرژی خیلی بیشتری دارن حتی صرف نگاه کردن به گل . . .

 با یاد خدا و امید به روزهائی پر ثمر و درخشان بخواب و پس از بیدار شدن بایاد او سر از بستر بردار این ، امید را در تو و شادابی را در زندگیت  افزون می کند .

به هیچ وجه بعد از بیدار شدن سمت اخبار رادیو تلوزیون نرو باعث اضطراب میشه  

از به تعویق انداختن زمان بیدار شدن جدا خود داری کن  

  

خیلی از مواقع صدای زنگ یا هشدار گوشیو به تعویق میندازیم تا بیشتر بخوابیم که اشتباهه همون زنگ اول باید بیدار شیم تا انرژی بیشتری داشه باشیم  

بعد بیدار شدن در معرض نور قرار بگیریم حتما نیاز نیست نور طبیعی باشه  و قتی بعد از بیدار شدن فعالیت داشته باشیم برای طرح یک برنامه منظم توانایی بیشتری داریم

حتی برای مدتی کوتاه  درب پنجره را رو به هوای آزاد بازکن تا هوای صبحگاهی تازه با هوای داخل جایگزین شود شادابی را به خانه بیاورد .

با امید از بستر برخیزید و اهالی منزل را با خوشروئی به صبحانه دعوت کن

 از خوردن صبحانه در زمان مفید با خانواده به هیچ عنوان کوتاهی نکنید .

فعلا اینهارا به انجام برسان  تا بعد موارد دیگر را بهت میگم

 

خدانگهدار                                           

 https://www.webmd.com/sleep-disorders/default.htm

https://www.webmd.com/parenting/family-bonding