09127794763 mihan13@yahoo.com

در مورد موضوع رشد و تکامل زبان کودک‌، و همچنین صحبت کردن کودک بحث مهارت‌‌‌‌های زبانی و ارتباطی برای رشد کودک بسیار مهم است. ارتباط خوب باعث ‌می‌شود که آن‌‌‌ها بتوانند بهتر درگیر معاشرت شوند و از محیط خود و از آموزش رسمی ‌کلاس بهره ببرند‌. هنگا‌می ‌که ما در مورد ارتباط صحبت ‌می‌کنیم‌، هم در مورد گفتار که وسیله کلا‌می ‌ارتباط است بحث ‌می‌شود و هم به زبان که از قوانین مشترک برای جمع آوری کلمات برای بیان افکار و احساسات استفاده ‌می‌کند و همچنین معنای زبان که از طریق گفتار درک ‌می‌شود. از آنجا که والدین اولین معلم کودک هستند لذا دانش در مورد صحبت کردن کودک‌، توانایی آن‌‌‌ها را برای تعامل با کودکان بهبود ‌می‌بخشد تا آن‌‌‌ها را در توانایی درک و ارتباط با محیطشان تحریک و راهنمایی کند.

گفتار به معنای تولید اصواتی است که کلمات را تشکیل ‌می‌دهند. ‌‌‌‌این یک فعالیت بدنی است که توسط مغز کنترل ‌می‌شود. گفتار نیاز به یک حرکت دقیق و هماهنگ زبان‌، لب‌‌‌‌ها‌، فک‌، کام‌، ریه‌‌‌‌ها و منبع صدا دارد.

انجام ‌‌‌‌این حرکات دقیق تمرین زیادی را ‌می‌طلبد و‌‌‌‌ این همان کاری است که کودکان در 12 ماه اول انجام ‌می‌دهند. کودکان یاد ‌می‌گیرند که هنگام رشد‌، به درستی صدا‌‌‌های گفتاری ‌‌‌‌ایجاد کنند‌، بعضی از صدا‌‌‌ها بیش از دیگران زمان ‌می‌برد

زبان

زبان‌، کلماتی هستند که کودک شما ‌می‌فهمد و همچنین از نحوه استفاده از آن‌‌‌ها بهره ‌می‌برد‌. زبان شامل زبان گفتاری و نوشتاری است. بخش‌‌‌هایی که زبان را تشکیل ‌می‌دهند شامل واژگان‌، دستور زبان و گفتار هستند:

واژگان‌، ذخیره کلماتی است که فرد دارد – مانند فرهنگ لغت که در حافظه طولانی مدت نگهداری ‌می‌شود.

دستور زبان یا نحو‌، مجموعه‌‌‌‌ای از قوانین در مورد ترتیب استفاده از کلمات در جملات است. ‌‌‌‌این قوانین از طریق تجربه زبان آموخته ‌می‌شوند.

گفتمان‌، یک مهارت زبانی است که ما از آن برای ساختن جملات با هدف مکالمه‌، تعریف داستان‌، شعر و جوک و نوشتن دستورالعمل یا نامه استفاده ‌می‌کنیم.

چهار مولفه اصلی زبان

صحبت کردن کودک

واج شناسی شامل قوانینی در مورد ساختار و توالی اصوات گفتاری است.

معناشناسی از واژگان و نحوه بیان مفاهیم از طریق کلمات تشکیل شده است.

گرامر‌، شامل دو بخش است.

بخش اول شامل قوانینی است که در آن کلمات به صورت جمعی قرار ‌می‌گیرند.

بخش دوم‌، مورفولوژی‌، استفاده از نشانگر‌‌‌های دستوری است (نشانگر صدای تنش‌، فعال یا منفعل و غیره).

عمل گرایی‌، شامل قوانینی برای ارتباط مناسب و موثر است.

استفاده از زبان برای سلام و احوالپرسی و غیره

صحبت کردن کودک

تغییر زبان برای مکالمه متفاوت بسته به ‌‌‌‌اینکه با چه کسی صحبت ‌می‌کنید

در بحث صحبت کردن کودک‌، رشد گفتار و زبان کودکان از بدو تولد برنامه‌‌‌‌‌ریزی ‌می‌شود. پنج سال اول بسیار مهم است‌، رشد زبان در اوایل کودکی و تا نوجوانی ادامه دارد. در طول پنج سال اول تحریک رشد زبان مهم است زیرا مغز در حال توسعه سلول‌‌‌های عصبی جدید و همچنین اتصالات متعدد بین سلول‌‌‌های عصبی برای عملکرد زبان هم رساننده و هم گیرنده است. عدم تحریک در‌‌‌‌این مدت ‌می‌تواند منجر به پیشرفت کند کودک شود یا در نهایت منجر به‌‌‌‌ این می‌شود مهارت‌‌‌‌های ارتباطی ضعیفی داشته باشد. بعداً‌، ما در مورد چگونگی کمک به صحبت کردن کودک برخی از نکات را به والدین ارائه ‌می‌دهیم اما پیشنهادات اصلی ‌‌‌‌این است که وقت زیادی را صرف صحبت کردن‌، آواز خواندن و خواندن کتاب با کودک خود کنید.

در مراحل اولیه رشد و تکامل زبان در کودکان‌، برنامه‌‌‌‌‌ریزی در مغز صورت گرفته تا کودک به اصوات گفتاری توجه کند و شروع به تقلید از آن‌‌‌ها کند. در اوایل بچه‌‌‌‌ها دوست دارند خودشان صدا ‌‌‌‌ایجاد کنند. بعداً آن‌‌‌ها سعی ‌می‌کنند اصوات / کلماتی را که در معرض محیط خود قرار دارند تکرار کنند.

خطوط زمانی صحبت کردن کودک

نوزاد (تولد تا 18 ماه)

صحبت کردن کودک

تولد تا 6 ماهگی :          

آوازی با لحن

صدا کردن با نام او و پاسخ دادن او

با چرخاندن سر و چشم به صدای انسان بدون نشانه‌‌‌‌های بصری پاسخ ‌می‌دهد

به لحن‌‌‌‌های دوستانه و عصبانی پاسخ مناسب ‌می‌دهد

6 – 12 ماهگی

از یک یا چند کلمه با معنی استفاده ‌می‌کند

دستورالعمل‌‌‌‌های ساده را ‌می‌فهمد‌، به خصوص اگر نشانه‌‌‌‌های صوتی یا جسمی‌داده شود

از ارزش اجتماعی گفتار آگاه است

 

12 – 18 ماهگی

واژگان تقریبی 5-20 کلمه دارد

واژگان عمدتاً از اسم تشکیل شده اند

برخی از اکولالیا (تکرار یک کلمه یا عبارت بار‌‌‌ها و بار‌‌‌ها)

اصطلاحات زیادی با محتوای احساسی

قادر به اجرای دستورات ساده است

18 تا 24 ماهگی

صحبت کردن کودک

‌می‌تواند تعدادی از اشیا ء مشترک در اطراف خود را نام ببرد

قادر به استفاده از حداقل دو حرف اضافه است که معمولاً از موارد زیر انتخاب ‌می‌شود، در‌،

واژگان تقریبی 150-300 کلمه

ریتم و روان بودن اغلب ضعیف است

میزان صدا هنوز به خوبی کنترل نشده است

‌می‌توان از دو ضمیر درست استفاده کرد: من‌، تو‌، گرچه اغلب گیج کننده است

به دستوراتی مانند “چشم‌‌‌هایت (بینی‌، د‌‌‌هان‌، مو) را به من نشان بده” پاسخ ‌می‌دهد

دو تا سه سال

از ضمایر تو ومن به درستی استفاده ‌می‌کند

از برخی جمع‌‌‌‌ها و زمان‌‌‌‌های گذشته استفاده ‌می‌کند

حداقل سه حرف اضافه را ‌می‌داند‌، معمولاً در‌، زیر

قسمت‌‌‌های اصلی بدن را ‌می‌شناسد و باید بتواند ‌‌‌‌این موارد را نشان دهد

جمله سه کلمه‌‌‌‌ای را به راحتی مدیریت ‌می‌کند

حدود 90٪ آنچه کودک ‌می‌گوید باید قابل درک باشد

افعال شروع به غلبه ‌می‌کنند

ساده ترین سوالات مربوط به محیط و فعالیت‌‌‌‌های او را ‌می‌فهمد

تجربیات خود را بیان ‌می‌کند تا بتواند با دلیل آن‌‌‌ها را دنبال کند

قادر به استدلال سوالاتی از قبیل “هنگام خواب‌، گرسنگی‌، خونسردی یا تشنگی چه کاری باید انجام دهید؟”

باید بتواند جنس‌، نام‌، سن خود را بیان کند

از او انتظار نمی‌رود که به همه سوالات پاسخ دهد حتی اگر او آنچه را انتظار ‌می‌رود ‌می‌فهمد

 پیش دبستانی سه تا 5 سال

3-4 سالگی

نام حیوانات آشنا را ‌می‌شناسد

‌می‌تواند حداقل چهار حرف اضافه را استفاده کند یا ‌می‌تواند درک معنای آن‌‌‌ها را هنگام دستورات نشان دهد

اشیا ء رایج را در کتاب‌‌‌ها یا مجلات تصویری نام ‌می‌برد

یک یا چند رنگ را ‌می‌شناسد

هنگا‌می‌که به او اعدادی داده ‌می‌شود ‌می‌تواند 4 رقم را تکرار کند

معمولاً ‌می‌تواند کلمات چهار هجا را تکرار کند

غالباً در فکر باور کردن است

در حین انجام فعالیت‌‌‌ها‌، لفظ کلا‌می‌گسترده‌‌‌‌ای دارد

وقتی کنتراست (شفافیت و وضوح تصویر ) ارائه ‌می‌شود‌، چنین مفاهیمی‌را طولانی‌تر‌، بزرگتر ‌می‌فهمد

دستورات ساده را به راحتی دنبال ‌می‌کند

تکرار زیاد کلمات‌، عبارات‌، هجا و حتی اصوات

چهار تا پنج سال

از تصرفات استفاده ‌می‌کند

از نگاتیو‌‌‌‌های مضاعف استفاده ‌می‌کند

به جملات ‌می‌پیوندد

هنگا‌می‌که سوالاتی ارائه ‌می‌گردد ‌می‌تواند پاسخ دهد که چگونه یا چه کسی‌،

از شخص سوم استفاده ‌می‌کند

جوک‌‌‌‌های ساده ‌می‌گوید

نام کامل را ‌می‌گوید

به طور متوسط ​​900 کلمه ‌می‌داند.

توسعه سریع زبان را نشان ‌می‌دهد.

40 درصد صدا‌‌‌های گفتاری را به اشتباه تلفظ ‌می‌کند.

از گوش دادن به داستان‌‌‌‌ها لذت ‌می‌برد.

بیش از توانایی استفاده از کلمات را ‌می‌فهمد.

اتفاقات ساده را به ترتیب ‌می‌گوید.

آگاهی واج شناختی (شنیدن و شناخت اصوات زبان) را نشان ‌می‌دهد.

از کلمات برای بیان‌‌‌‌ایده‌‌‌‌ها و احساسات استفاده ‌می‌کند.

معمولاً درخواست‌‌‌ها را دنبال ‌می‌کند و ‌می‌توان با آن‌‌‌ها استدلال کرد.

 پنج تا شش سال

گفتار باید کاملاً قابل فهم و از نظر اجتماعی مفید باشد

باید بتواند با دیدن روابط بین اشیا و اتفاقات‌، یک داستان کاملاً متصل راجع به یک عکس برای او تعریف کند

سن مدرسه شش تا هشت سالگی

شش تا هفت سال

باید قیاس‌‌‌‌های مخالف را به راحتی انجام دهد: دختر-پسر‌، زن-مرد‌، تیز – کند، کوتاه-بلند‌، شیرین-ترش و غیره

اصطلاحاتی مانند: مشابه‌، متفاوت‌، آغاز‌، پایان و غیره را ‌می‌فهمد

باید بتواند زمان را تا ربع ساعت بگوید

باید قادر به خواندن ساده و نوشتن یا نوشتن کلمات زیادی باشد

 هفت تا هشت سال

در‌‌‌‌این مرحله از رشد و تکامل زبان در کودکان‌، کودک شروع به استفاده از کتاب‌‌‌‌های مرجع ‌می‌کند.

از بلند خواندن لذت ‌می‌برد.

از رمز و راز‌، داستان‌‌‌‌های ماجراجویی و زندگی نامه لذت ‌می‌برد.

زبان و واژگان را متناسب با مخاطب‌، موضوع یا هدف تنظیم ‌می‌کند.

واژگان کتاب‌‌‌‌های درسی و خواندن شخصی را توسعه ‌می‌دهد.

جهت فعالیت‌‌‌ها و وظایف پیچیده تر‌، دستورالعمل‌‌‌‌های دقیق ‌می‌دهد.

داستان‌‌‌‌ها را در قالب قصه گویی رسمی ‌با استفاده از زبان توصیفی‌، عناصر داستان و صدا برای ‌‌‌‌ایجاد علاقه و خلق و خو بازگو ‌می‌کند.

با نمایش زبان مناسب بدن‌، مهارت شنیداری موثر از خود نشان ‌می‌دهد.

از انواع ساده و ترکیبی با طول متنوع استفاده ‌می‌کند.

در بحث صحبت کردن کودک ‌، چگونه ‌می‌توان توسعه زبان را تحریک کرد

سال‌‌‌‌های اول

به صورت کلا‌می ‌به آواز‌‌‌های کودک خود پاسخ دهید.

با کودک خود صحبت کنید.

حدود شش ماه از توجه مشترک و زبان اشاره (حرکات) استفاده کنید. مواردی را که ‌می‌بینند نشان دهید و نام ببرید. هنگام توصیف موارد از صدای اغراق آمیز استفاده ‌می‌کند. از کلمات احساسی استفاده کنید.

از کودکی برای فرزندتان آواز بخوانید تا زمانی که از شما بخواهند دست بردارید.

از کودکان بزرگتر بخواهید آهنگ بسازند.

از آهنگ‌‌‌‌ها برای برقراری ارتباط چیز‌‌‌هایی مانند زمان خوابیدن‌، زمان تمیز کردن و غیره استفاده کنید.

 کودک نو پا و پیش دبستانی

مکالمات مربوط به وقایع اخیر و آنچه را که کودک انجام ‌می‌دهد با فرزند خود آغاز کنید.

در رابطه با بحث رشد و تکامل زبان در کودکان در‌‌‌‌ این مرحله همراه با کودک خود داستان بسازید تا درهر بخشی از آن سهیم باشند.‌‌‌‌این نه تنها باعث تحریک زبان بلکه تفکر و ‌‌‌‌ایجاد شوخ طبعی ‌می‌شود.

به تدریج پیچیدگی دستور زبان و واژگانی را که برای برقراری ارتباط استفاده ‌می‌کنید افزایش دهید.

برای مشارکت در آن‌‌‌ها تعاملی بخوانید. سوالاتی بپرسید‌، از حالات عاطفی نمایشی استفاده کنید‌، اجازه دهید آن‌‌‌ها حدس بزنند چه اتفاقی خواهد افتاد‌، به تصاویر اشاره کرده و آن‌‌‌ها را توصیف کنید‌، از کودک خود بخواهید که همین کار را انجام دهد. درباره خواندن تعاملی بیشتر بدانید.

 سن مدرسه و بعد از آن بعنوان بخشی از مرحله رشد و تکامل زبان در کودکان :

گفتگو‌‌‌ها را ادامه دهید.

جلسات خانوادگی داشته باشید.

شام را با هم سر میز بخورید و زیاد مکالمه کنید. شما ‌می‌توانید توسط هر یک از اعضای خانواده یک چیز اشتباه و یک چیز خوب در طول روز به اشتراک بگذارید.

وقتی برای شام بیرون ‌می‌روید‌، وسایل الکترونیکی را در خانه نگه دارید یا خاموش کنید.

بعد از دیدن یک فیلم سینمایی یا تلویزیونی درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت کنید.

خواندن را تشویق کنید. وقتی کتابی را به پایان رساند ید‌، افکار و احساسات آن‌‌‌ها را دریافت کنی.

 نکات مهم

صحبت با کودک خود

با کودک خود صحبت کنید و از همان سال اول مانند او صحبت کنید. تصور کنید که او وقتی صدا‌‌‌ها را دریافت ‌می‌کند با شما صحبت ‌می‌کند‌، حتی وقتی فقط به شما توجه ‌می‌کند. وقتی صحبت خود را تمام کردید‌، به او نوبت دهید و منتظر پاسخ او باشید – او جواب خواهد داد!

پاسخ دادن به کودک شما

هنگا‌می‌که کودک شما بزرگ ‌می‌شود و شروع به استفاده از حرکات و کلمات ‌می‌کند‌، به تلاش‌‌‌‌های او برای برقراری ارتباط پاسخ دهید. به عنوان مثال‌، اگر کودک شما سر خود را تکان داد‌، با آن طوری رفتار کنید گویا که ‌می‌گوید “نه”. اگر او به یک اسباب بازی اشاره کرد‌، مثل ‌‌‌‌اینکه کودک شما ‌می‌گوید‌، “آیا من ‌می‌توانم آن را داشته باشم؟” یا “من آن را دوست دارم” به او پاسخ دهید.

 هر روز در مورد اتفاقات روزانه با او صحبت کنید

درباره آنچه اتفاق ‌می‌افتد صحبت کنید. با کودک خود صحبت کنید حتی اگر کودک متوجه نشود به زودی متوجه خواهد شد. درباره مواردی که برای او منطقی است صحبت کنید‌، اما در عین حال به یاد داشته باشید که بسیاری از کلمات مختلف را به کار ببرید.

معرفی کلمات جدید

برای کودکان مهم است که به طور مداوم در معرض واژه‌‌‌‌های مختلف و متنوعی قرار بگیرند.‌‌‌‌این به آن‌‌‌ها کمک ‌می‌کند تا معنی و عملکرد کلمات را در دنیای خود بیاموزند.

در حال خواندن با کودک خود

کتاب‌‌‌هایتان را بخوانید و با آن‌‌‌ها به اشتراک بگذارید و همزمان با رشد او از کتاب‌‌‌های پیچیده تری استفاده کنید. در مورد تصاویر صحبت کنید از انواع کتاب‌‌‌‌ها استفاده کنید و آنچه در کتاب است را با آنچه در زندگی فرزند شما اتفاق ‌می‌افتد پیوند دهید. کتاب‌‌‌‌هایی با تصاویر جالب تمرکز بسیار خوبی برای صحبت کردن هستند.

 به حرکات سر او توجه و آن را دنبال کنید

اگر به نظر ‌می‌رسد کوچولوی شما به یک عکس خاص در کتاب علاقه دارد‌، در مورد آن صحبت کنید. اگر به نظر ‌می‌رسد شیفته یک قایق است‌، قایق‌‌‌‌های بیشتری به او نشان دهید و درباره آن‌‌‌ها صحبت کنید‌، سوال کنید و با او تعامل کنید. حتی ‌می‌توانید صدای کودک خود را روی ضبط صوت ضبط کرده و دوباره پخش کنید.

هرگز از بیان یا الگو‌‌‌های گفتاری کودک خود انتقاد نکنید

درعوض‌، اظهارات او را با تلفظ صحیح یا استفاده از کلمات به او تکرار کنید. از زحمات فرزندتان بسیار ستایش کنید.

از تلویزیون و کامپیوتر به میزان کم استفاده کنید

آکاد‌می‌اطفال آمریکا توصیه ‌می‌کند کودکان زیر 2 سال به هیچ وجه تلویزیون تماشا نکنند و کودکان 2 و بالاتر نباید بیش از دو ساعت برنامه با کیفیت در روز ببینند. در حالی که برخی از برنامه‌‌‌‌های آموزشی ‌می‌تواند برای کودکان مفید باشد‌، برنامه‌‌‌‌های تلویزیونی با کودکان ارتباط برقرار نمی‌کنند یا به آن‌‌‌ها پاسخ نمی‌دهند‌، ‌‌‌‌این دو کاتالیزوری هستند که بچه‌‌‌‌ها برای یادگیری زبان نیاز دارند. بازی‌‌‌‌های رایانه‌‌‌‌ای تعاملی هستند‌، اما پاسخگوی‌‌‌‌ایده‌‌‌‌های کودک نیستند.

 

 عفونت گوش را کاملاً درمان کنید

کودکانی که در موقعیت‌‌‌‌های گروهی مراقبت از کودک قرار دارند‌، بیشتر در معرض عفونت گوش هستند‌، که ‌می‌تواند آن‌‌‌ها را در معرض خطر کاهش شنوایی و در نتیجه تأخیر در زبان قرار دهد. اگر پزشک متخصص اطفال برای درمان عفونت آنتی بیوتیک تجویز ‌می‌کند‌، مطمئن شوید که کودک شما هر روز دوز صحیح را مصرف ‌می‌کند و برای مدت زمان کامل تجویز ‌می‌کند. هنگا‌می‌که کودک شما نسخه را به پایان رساند‌، برای اطمینان از برطرف شدن عفونت‌، با پزشک متخصص اطفال ویزیت یک پیگیری کنید.

 به سفر‌‌‌های میدانی بروید

سفر به باغ وحش‌، آکواریوم یا موزه کودکان‌، دنیای جدیدی را برای کودک شما باز ‌می‌کند. به عنوان یک پاداش اضافه شده‌، او ‌می‌خواهد نام همه موجودات جذاب و فعالیت‌‌‌های سرگرم کننده‌‌‌‌ای را که تجربه کرده است بیاموزد.

 

https://babystrategy.com/language-development-children/