09127794763 mihan13@yahoo.com

سید حسن سید موسوی 

کارشناس ارشد روانشناسی

همیشه در زندگی هدف وبرای حال ، آینده خود برنامه داشته باشید .

کارهای خودرا با برنامه به  پیش ببرید :

هرگزخودرا اسیر باورهایتان نکنید وهمیشه با ایمانی قاطع و شناخت کامل پایه های زندگی خودرا مستحکم کنید  به زندگی طراوت ببخشید  وقبول کنید که می توان باورهای اشتباهی داشته باشم وباید اصلاح کنم وهمیشه با مطالعه وتحقیق بدنبال اصلاح آنها باشید.

در غیر اینصورت :

اگر به جای آموختن، فقط روزهایتان را می گذرانید و هرساله فقط تولد می گیرید و سن تان افزوده می شود.

اگر به جای تلاش برای بالا بردن کیفیت زندگیتان فقط به انجام کارهای روزمره و تکراری می پردازید

اگر هنوز نمی توانید روزی ده صفحه کتاب بخوانید

اگر یک وضعیت بد را مدام تحمل میکنید و کاری برای بهبود شرایط نمیکنید .

اگر خوشحال بودن و شاد کردن دیگران را نیاموخته اید

اگر نمی توانید خود و دیگران را ببخشید

 اگر بازی و تفریح در برنامه ی شما نیست

اگر شنا نمی کنید

اگر نمی توانید یک روز از وقت تان را برای دیدن دریاچه ای در ۵۰ کیلومتری شهرتان آزاد کنید یا غروب آفتاب را در دشت و کویر شاهد باشید

اگر خانواده، مهمانان و همه باید حتی در روزهای تعطیل، تا دیروقت منتظر شما بمانند تا با شما شام میل کنند، شما بازنده واقعی هستید :

اگر تا کنون به سالن تئاتر نرفته اید پس بازنده اید.

بدانید که این شمایید که زندگی را باخته اید. در واقع شما تا به امروز اصلا زندگی نکرده اید پس اگر می خواهید چنین نباشید  پس چنان باشید و زندگی کنید یعنی :

 برای خودتان احترام قایل شوید.

شما یک بار زندگی می کنید پس راه لذت بردن از لحظات را بیابید.

شادی و خوشبختی ذخیره کردنی نیستند  وقابل بازیافت هم نیستند راههای دست یابی را بیابید.

وهمچنانکه بیان گردید برای زندگی هدف داشته باشید.

به اهداف دست یافتنی فکر کنید.

از داشتن الگو در زندگی و پیروی از روشها و ویژگیهای زندگی آنان برای بهتر زیستن بهره ببرید.

از مشورت با افراد بی فکر و ابله بپرهیزید.

از مصاحبت و مشاوره با افراد فهیم و دانشمند ودارای فکر واندیشه ابا نداشته باشید وپرهیز نکنید.

همیشه در حال جستجو برای بهتر زیستن باشید.

هیچگاه از مواجه شدن با سختیها واهمه نداشته باشید و به توانائیهای خود اعتماد کنید و برای رویا روئی با آنها آماده باشید و از دانسته های خود و دیگران  برای برداشتن موانع بهره ببرید.

زندگی خودرا مرور کنید و لحظه هارا غنیمت شمرید.

کتاب بخوانید ، داشتن کتابخانه نشان فضل و دانائی نیست .

نسبت به سلامتی خود احساس مسئولیت کنید ودر جهت سالم زیستن فعال باشید.

از مواهب الهی در طبیعت استفاده کنید و دائما در منزل ساکن نباشد  محیطهای طبیعی کوهها ، آبشارها ، آبهای روان ، صدای آنها برای روح انسان شفا بخشند ازوجود آنها بهره ببرید.

خواب کافی داشته باشید و نسبت به بهداشت خواب حساس باشد.

مشامتان را با بوهای لذتبخش آشنا کنید.

محل کار و زندگیتان را با گل مزین کنید.

به شیوه زندگی خود توجه کنید و برای تفریح و تغذیه خود برنامه داشته باشید.

به نوع پوشش خود توجه کنید و از استفاده  رنگهای  تیره بطور افراط بپرهیزید  ونسبت به رنگهای برگرفته از طبیعت اشتیاق بیشتری نشان دهید لذا

شما به دنیا آمده اید که زندگی کنید پس شیوه زندگی کردن را بیاموزید.

  

  https://www.webmd.com/balance/ss/slideshow-be-happier

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/finding-a-higher-meaning

  https://www.health.harvard.edu/blog/holiday-arguments-brewing-heres-how-to-defuse-them-202212142866

رشد انسان – روانشناسی رشد از تولد تا مرگ، نویسنده: ف-فیلیپرایس، مترجم: دکتر مهشید فروغان