پرخاشگری در کودکان می تواند نشانه بسیاری از مشکلات اساسی مختلف باشد. این یک چیز بسیار چند وجهی است، علل می‌تواند در ارتباط با روانپزشکی، مشکلات پزشکی و شرایط زندگی مختلف را شامل گردد. بنابراین، نخست دریابیم که چه عللی موجب بروز آن گردیده و موجب تداوم آن است و سپس درمان‌های موثر در آن با توجه به علت بوجود آورنده و تقویت کننده آن، اقدام به درمان نماییم. لذا بر این اساس علل را می توان به چند گروه تقسیم نمود.

 

از عوامل پرخاشگری در کودکان اختلالات خلقی است

در بحث پرخاشگری در کودکان آیا مشکلات خلقی می تواند دخیل باشد ؟

در مورد اختلالات خلقی در رابطه با پرخاشگری در کودکان، کودکانی که دوقطبی هستند، در مراحل شیدایی خود، اغلب متجاوز می شوند. آنها کنترل خود را از دست می دهند، ضربه می زنند. در انتهای دیگر طیف، هنگامی که دچار افسردگی می شوند، گرچه پرخاشگری کمتر متداول است، می توانند تحریک پذیر شوند و گاهی اوقات تحریک پذیری باعث می شود بچه ها از آرام بودن خارج شوند.

دلیل دیگر پرخاشگری در کودکان روان پریشی است

بیماریهای روانی ممکن است با پرخاشگری نیز بروز کنند. به عنوان مثال، بچه های مبتلا به اسکیزوفرنی اغلب در حال پاسخ دادن به محرک های داخلی هستند که می توانند مزاحم شوند. بعضی اوقات کودکان مبتلا به اسکیزوفرنی بی اعتمادی یا مشکوک یا پارانویید تمام عیار می شوند

پرخاشگری در کودکان

اختلال تکانشوری:

از دیگر دلائل پرخاشگری در کودکان، موضوع اختلال تکانشوری  در كودكان  مطرح می شود :

در کودکان مبتلا به ADHD، شایع ترین آنها، بی انگیزگی و تصمیم گیری ضعیف می تواند منجر به رفتاری شود که از آن به عنوان تهاجمی تعبیر می شود. این کودکان غالباً عواقب اعمال خود را که ممکن است در مواردی که واقعاً فکر نمی کنند، ناعادلانه یا بدخواه جلوه دهند، در نظر نمی گیرند.

پرخاشگری در کودکان

اختلال سلوک

بی نظمی در رفتار با اختلال سلوک از دیگر علل پرخاشگری در کودکان  مطرح است، پرخاشگری بخشی از ماتریس بیماری است و بخش عمده ای از آن است. بر خلاف کودکی که عواقب اعمال خود را در نظر نمی گیرد، بچه های مبتلا به CD عمداً بدخواه هستند و درمان و پیش آگهی کاملاً متفاوتی دارند.

علل ارگانیک

گاهی اوقات دلایل ارگانیکی برای طغیان تهاجمی  یا پرخاشگری وجود دارد، هنگامی که کودک آسیب لوب فرونتال یا انواع خاصی از صرع دارد. در این موارد ممکن است دلیل قابل فهم برای اپیزود تهاجمی وجود نداشته باشد و اپیزود می تواند یک جزء حمله ای مثل تشنج ناشی از صرع  داشته باشد.

تروما (ضربه روحی )

سرانجام، مواقعی وجود دارد که پرخاشگری  در كودكان یا نوجوانان در شرایط خود توسط عوامل استرس زا تحریک می شود و نشان دهنده بیماری عاطفی اساسی نیست. اما درک این نکته مهم است که این موضوع نسبتاً نادر است و هنگامی که یک حادثه ای همچون تصادف  سیل زلزله و.یا یک عزیزی از دست می دهیم رخ می‌دهد  شروع می شود که می تواند یک مشکل عاطفی ایجاد کننده باشد.

 

منبع :

https://childmind.org