برخلاف بزرگسالان، کودکان برای درک زبان از هر دو نیمکره مغز استفاده ‌می‌‌کنند

دانشمندان علوم مغز و اعصاب ‌می‌‌گویند، نوزادان و کودکان خردسال مغزهایی با قدرت فوق العاده دارند. در حالی که بزرگسالان بیشترین کارهای عصبی گسسته را در نواحی خاصی در دو نیمکره مغز خود پردازش ‌می‌‌کنند، جوانان برای انجام همان کار از نیمکره راست و چپ استفاده ‌می‌‌کنند.

نیمکره مغز

 

این مطالعه که توسط دانشمندان علوم اعصاب صورت گرفته و در 7 سپتامبر سال 2020 در PNAS منتشر شد این پژوهش بر روی درک زبان تمرکز داشت و دریافت که کودکان برای درک زبان (به طور خاص پردازش جملات گفتاری) از هر دو نیمکره مغزاستفاده ‌می‌‌کنند. این یافته با تحقیقات قبلی و در حال انجام متناسب بوده است. این تحقیق توسط استاد مغز و اعصاب جورج تاون، الیسا ال. نیوپورت، PhD، اولو‌مید اولولاد MD، PhD استادیار عصب شناسی آنا گرین والد، PhD..صورت گرفته است.

این خبر خوبی برای کودکان خردسالی است که آسیب عصبی را تجربه ‌می‌‌کنند. کارشناسان ‌می‌‌گویند از دو نیمکره مغز اگر نیمکره چپ آسیب دیده باشد – کودک با استفاده از نیمکره راست زبان را یاد ‌می‌‌گیرد. کودک متولد شده با فلج مغزی که فقط به یک نیمکره آسیب دیده ‌می‌‌تواند توانایی‌های شناختی مورد نیاز را در نیمکره دیگر ایجاد کند. مطالعه ما نشان ‌می‌‌دهد که چطور ممکن است. نیوپورت ‌می‌‌گوید، مطالعه آنها رمز و رازهایی را حل ‌می‌‌کند که پزشکان و متخصصان مغز و اعصاب را مدت ها متحیر کرده است.

نیمکره مغز

ما ‌می‌دانیم تقریباً در همه بزرگسالان، پردازش جملات فقط در یکی از دو نیمکره مغز یعنی نیمکره چپ امکان پذیر است، اما در كودكان زبان ‌می‌‌تواند در بسیاری از بیماران بهبود یابد حتی اگر نیمکره چپ به شدت آسیب دیده باشد. نیوپورت ‌می‌‌گوید، این حقایق نشان ‌می‌‌دهد که زبان در اوایل زندگی به هر دو نیمکره توزیع ‌می‌‌شود. با این حال، اسکن سنتی جزئیات این پدیده ها را تاکنون نشان نداده بود. نیوپورت توضیح ‌می‌‌دهد: “مشخص نبود كه آیا تسلط چپ قوی برای زبان از بدو تولد وجود دارد یا به تدریج در طول رشد ظاهر ‌می‌‌شود.

اکنون، با استفاده از تصویربرداری مغناطیسی عملکردی (fMRI) که به روش پیچیده تری تجزیه و تحلیل شده است، محققان نشان داده اند که الگوی جانبی بزرگسالان در کودکان خردسال ایجاد نشده است و هر دو نیمکره در طی رشد اولیه در زبان شرکت ‌می‌‌کنند.

او ‌می‌‌گوید، شبکه‌های مغزی که وظایف خاص را به هریک از یک نیمکره ها محول ‌می‌‌کند، از دوران کودکی شروع ‌می‌‌شود اما تا زمانی که کودک حدود 10 یا 11 ساله نباشد، کامل نیست. “ما اکنون بستر بهتری برای درک آسیب دیدگی و بهبودی مغز داریم.”

این مطالعه که در ابتدا توسط همکاران دکتر ویلیام دی. گیلارد، و مدیسون ام برل، دکترای مرکز پزشکی ملی کودکان انجام شد، در آن 39 کودک سالم از 4 تا 13 سال ثبت نام شدند. آزمایشگاه نیوپورت 14 بزرگسال 18 تا 29 ساله را به آن افزود و یک سری تجزیه و تحلیل جدید از هر دو گروه انجام داد. به شرکت کنندگان یک وظیفه درک جمله خوب مطالعه شده، داده شد. تجزیه و تحلیل به جای اینکه به بررسی جانبی کلی در ‌میانگین گروه بپردازد، الگوهای فعال سازی fMRI را در هر نیمکره از افراد شرکت کننده بررسی کرد. محققان سپس نقشه‌های فعال سازی زبان را برای چهار گروه سنی 4-6، 7-9، 10-13 و 29-28 مقایسه کردند. نقشه‌های نفوذ نشان داد که درصد افراد در هر گروه سنی فعال شدن زبان بطور قابل توجهی در هر وکسل هر نیم کره وجود دارد. (ووکسل یک نقطه کوچک در تصویر مغز است، مانند یک پیکسل در مانیتور تلویزیون.) محققان همچنین تجزیه و تحلیل کل مغز را در بین همه شرکت کنندگان انجام دادند تا مناطق مغزی را که در آنها فعال سازی زبان با سن ارتباط دارد، شناسایی کنند.

محققان دریافتند که، در سطح گروه، حتی کودکان خردسال نیز فعال سازی زبان جانبی سمت چپ را نشان ‌می‌‌دهند. با این حال، بخش بزرگی از کودکان در مناطق مربوط به نیمکره راست فعال شدن قابل توجهی را نشان ‌می‌‌دهند.

نیو پورت ‌می‌‌گوید، یافته‌های ما نشان ‌می‌‌دهد که اگر نیمکره چپ آسیب دیده باشد درگیری طبیعی نیمکره راست در پردازش زبان در اوایل کودکی ممکن است باعث حفظ و تقویت رشد نیمکره راست شود.

منبع :

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200907163333.htm