09127794763 mihan13@yahoo.com

مطالعات نشان می‌دهند که درمان مبتنی بر طبیعت می‌تواند عملکرد سیستم ایمنی بدن را در میان افراد مسن تقویت کند

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که برخورد با طبیعت می‌تواند سیستم ایمنی را افزایش دهد. افراد مسن که در شش ماه درمان مبتنی بر طبیعت شرکت کردند، در آن‌ها شواهدی مبنی بر کاهش فرسودگی و التهاب سلول T مشاهده گردید.

با پیر شدن و کاهش سیستم ایمنی بدن، افراد مسن بیشتر در معرض خطر عفونت، بیماری‌‌های التهابی و سرطان قرار می‌گیرند. در حالی که مداخلات پزشکی موجود وجود دارد که تغییرات مربوط به سن در سیستم ایمنی بدن را هدف قرار می‌دهد، انجام این روش‌ها برای یک جمعیت گسترده پرهزینه و دشوار است.

درمان مبتنی بر طبیعت

 

Glenn Choon، Lim Wong نویسندگان این مطالعه، مداخله روانی – اجتماعی را توصیف کرده اند که نویدبخشی را در میان افراد مسن نشان داده است. این درمان مزایای سلامت روان مرتبط با فعالیت‌های طبیعی را با مزایای جسمی‌تنفس هوای تمیز و آلودگی کمتر و انجام فعالیت‌های بدنی ترکیب می‌کند. محققان یک مطالعه مداخله ای برای کشف به عنوان یک کاندیدای بالقوه برای بهبود تناسب ایمنی انجام دادند.

محققان 59 بزرگسال سنگاپوری را در سنین 61 تا 77 سال قرار دادند که یا یک مداخله شش ماهه درمان مبتنی بر طبیعت یا باغبانی درمانی دریافت کنند یا در لیست انتظار باشند. گروه درمانی در طول 6 ماه، در هر جلسه 15 ساعته، ابتدا هفتگی و سپس ما‌هانه شرکت کردند. این جلسات شامل ترکیبی از باغبانی در فضای داخلی، بازدید از پارک و باغبانی در فضای باز بود. نمونه‌‌های خون در ابتدا، سه ماه پس از مداخله و شش ماه بعد، جمع آوری شد.

درمان مبتنی بر طبیعت

 

 

محققان دریافتند که این درمان با روش باغبانی با فرسودگی سلول‌های T کمتر مرتبط است، پدیده ای که از ویژگی‌‌های سیستم ایمنی پیری است. سلول‌‌های T سلول‌‌های ایمنی هستند که در مبارزه با مواد خارجی نقش دارند و همانطور که نویسندگان توضیح داده اند، فرسودگی این سلول‌‌ها مانع توانایی بدن در غلبه بر عفونت‌‌ها و سرطان‌‌ها می‌شود.

محققان می‌گویند: روش درمان مبتنی بر طبیعت قبلاً در برخی از بیمارستان‌‌ها برای تقویت قدرت روحی در بیماران سرطانی نهادینه شده است و یافته‌‌های ما نشان می‌دهد كه با كاهش مارك‌‌های خستگی، درمان مبتنی بر طبیعت همچنین می‌تواند در ارتقاء نظارت بر ضد تومور سلول T در افراد مسن مفید باشد.

درمان مبتنی بر طبیعت

 

علاوه بر این، گروه درمان مبتنی بر طبیعت کاهش التهاب را نشان داد، که “یک حالت مزمن التهاب درجه پایین” است که در بزرگسالان مسن رخ می‌دهد

نویسندگان اذعان می‌کنند که نمونه آن‌ها کوچک و اکثراً زنانه بوده و در مطالعات آینده باید سعی شود این تأثیرات در میان یک نمونه بزرگتر و متنوعتر تکرار شود. آن‌ها همچنین پیشنهاد می‌کنند که مطالعات آینده باید بررسی کند که آیا این تأثیرات تقویت کننده سیستم ایمنی تا حدی توسط ورزش بدنی درگیر در فعالیت‌های مبتنی بر طبیعت هدایت می‌شود یا نه.

درمان مبتنی بر طبیعت

 

علیرغم این محدودیت‌‌ها، محققان می‌گویند این یافته‌‌ها شواهد اولیه ای را نشان می‌دهد که درمان مبتنی بر طبیعت با روش باغبانی نه تنها می‌تواند بهزیستی و شناخت را بهبود بخشد بلکه می‌تواند سیستم ایمنی سالمندی را نیز تقویت کند.

منبع