این مقاله براساس پوستر ساخته شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) است. کودکان ممکن است به روش های مختلفی مانند چسبیدن، اضطراب ، عقب نشینی، عصبانیت یا آشفتگی، خیس کردن تختخواب و غیره به استرس  ناشی از  اپیدمی covid 19  پاسخ دهند.

1)  در مقابل  محدودیت ها و عوارض روانشناختی ناشی از اپیدمی covid 19 به واکنش های فرزندتان به روش حمایتی پاسخ دهید. به نگرانی های آنها گوش فرا دهید و به آنها عشق و توجه مضائف داشته باشید.

اپیدمی covid 19

2) در زمان وقوع حوادث مختلف از جمله اپیدمی بعضی بیماری ها یکسری موقعیتهائی بوجود می آید که فضا را برای کودکان تحمل ناپذیر می کند لذا کودکان در این مواقع سخت به عشق و توجه بزرگسالان احتیاج دارند. برای آنها وقت  بگذارید جهت توجه مضائف و خاص  به یاد داشته باشید که به صحبتهای فرزندان خود گوش فرا دهید، با مهربانی صحبت کنید و آنها را مجدداً مورد محبت قرار دهید. در صورت امکان برای کودکتان فضای بازی و آرامش ایجاد کنید.

3) سعی کنید فرزندان را در کنار والدین و خانواده خود نگه دارید و از جدایی فرزندان و سرپرستانشان تا حد امکان خودداری کنید. اگر جدایی اتفاق می افتد (مثلاً بستری شدن در بیمارستان)، اطمینان حاصل کنید که تماس منظم با آنها وجود دارد (مثلاً از طریق تلفن) و به آنها اطمینان داده  شود.

4) از آنجا که بروز اپیدمی covid 19 محدودیت هائی  برای کودکان ایجاد می کند تا حد امکان به طور منظم برنامه ها را مرتب وبروز نگهدارید، یا موارد جدیدی را برای یک محیط جدید – از جمله برای مدرسه و هنگام یادگیری – ایجاد کنید و برای بازی و آرامش ایمن زمان ایجاد کنید تا کودکان احساس اضطراب و تنش نکنند .

اپیدمی covid 19

5) حقایقی را در مورد آنچه ناشی از اپیدمی covid 19 اتفاق افتاده ارائه دهید، توضیح دهید که اکنون چه اتفاقی افتاده است و در مورد چگونگی کاهش خطر ابتلا به آنها در اثر ابتلا به این بیماری با کلماتی که می توانند بسته به سنشان بفهمند به آنها اطلاعات واضح بدهید. این همچنین شامل ارائه اطلاعات در مورد آنچه می تواند به صورت اطمینان بخش اتفاق بیفتد به عنوان مثال هنگامی که یکی از اعضای خانواده و / یا کودک احساس ناخوشایندی داشته باشد، به آنها بگویید که ممکن است برای مدتی به بیمارستان مراجعه کنند تا پزشکان به آنها کمک کنند احساس بهتری داشته باشند.

منبع :

www.wonderwall.sg